• Oplossingsgericht
  • Betrokken
  • Ervaren advocaten

Stichting derdengelden

De praktijk van een advocaat kan met zich meebrengen dat gedurende langere of kortere termijn geleden aan hem worden toevertrouwd die bestemd zijn of zullen worden voor anderen. Het beheren van deze gelden vereist nauwkeurigheid en oplettendheid.
 
Ter bescherming van de rechthebbenden op deze gelden is de advocaat verplicht deze gelden onder te brengen in een aparte rechtspersoon, te weten een stichting, genaamd “Stichting Derdengelden”. Controle op deze Stichting wordt uitgeoefend door de Nederlandse Orde van Advocaten (www.advocatenorde.nl). Het geld binnen de stichting is afgescheiden van het vermogen van de advocaat.
 
De rekening van de Stichting Derdengelden Ter Haar & Pater Advocaten wordt aangehouden bij de Rabobank Noordoostpolder-Urk u.a.

Het rekeningnummer is 13 27 88 403