Ter Haar & Pater Advocaten

Onze dienstverlening richt zich zowel op het procederen bij de rechtbank als op het adviseren van particulieren en ondernemingen. Bij het adviseren van onze cliënten geldt als uitgangspunt dat het vaak de voorkeur verdient een probleem buiten de rechter om op te lossen. Soms is een procedure echter onvermijdelijk, of misschien juist gewenst. In dat geval beschikken wij over een ruime mate van proceservaring, zowel voor de burgerlijke rechter als voor de strafrechter en bestuursrechter.

Scroll naar top

We gebruiken cookies op onze website

Bevestig alstublieft, als u onze tracking cookies accepteert. U kunt ook de tracking weigeren, zodat u onze website kunt blijven bezoeken zonder dat er gegevens naar externe services worden verzonden.